Pirkanmaan festivaalien vuosikatsaus: Tapahtuma-ala elpyi hitaasti vuonna 2022

Aiheeseen liittyvää

pothOles – It’s Been a While (Common Labour 2024)

Common Labour-levymerkki palaa vuosien tauon jälkeen tuomalla label-isännän PothOlesin uutta syvää house-musiikkia kuulijoille vinyylimuodossa. Deep housea genren klassisessa merkityksessään tarjoillaan neljän kappaleen voimin.

The Record Of My Life #32: CMX – Aion

Täyden kympin tuotos, josta on suorastaan mahdottomuus löytää heikkoa hetkeä.

Viikon Kovin Biisi: VKB 26/24

Nämä kilpailijat kisaavat Viikon Kovimman Biisin tittelistä. Katso yksityiskohdat tästä.

Mitkä kirjat ovat suosituimpia pääkaupunkiseudulla tänä kesänä?

Pääkaupunkiseudun kirjastojen kesälukemistasuositut: dekkarit ja Finlandia-ehdokkaat. Oodi on Helsingin matkailuvetonaula.

Ruisrockin festaritunnelma huipussaan: Iloinen ja ikimuistoinen viikonloppu

Ruisrock-festivaali toi Ruissaloon 105 000 juhlijaa ja yli 100 upeaa artistia. Tapahtuma oli täynnä musiikkia ja unohtumattomia hetkiä.

Jaa somessa

Pirkanmaan festivaalit ry:n tutkii vuosittain jäsenistöönsä kuuluvien festivaalien ja kulttuuritapahtumien kävijämääriä sekä taloudellista kehitystä tapahtumajärjestäjille lähetettävän tunnuslukukyselyn avulla.

Tuorein kysely lähetettiin 34:lle vuonna 2022 järjestetylle Pirkanmaan festivaalit ry:n jäsentapahtumalle, joista kyselyyn vastasi 32 tapahtumaa 10 eri kunnasta.

Kuva Petteri Niemi
Tyoväen Musiikkitapahtuma 2022
kuva: Petteri Niemi

Taloudellinen elpyminen vasta alussa

Kahden haastavan koronavuoden vuoden jälkeen vuosi 2022 näyttäytyi vapauttavana paluuna livetapahtumien pariin, kun tapahtumia oli jälleen mahdollista järjestää normaalisti ilman yleisökapasiteetin rajoituksia.

Kyselytulosten perusteella pandemia-ajan varjo näkyi kuitenkin edelleen vahvasti tapahtumajärjestäjien arjessa, ja myös vuoden 2022 aikana radikaalisti muuttunut maailmanpoliittinen tilanne ja kasvaneet tuotantokustannukset vaikeuttivat alan taloudellista elpymistä.

Tapahtumien lipunmyyntitulot nousivat edellisvuoden lukemista kuitenkin tuntuvasti: vuonna 2022 tapahtumien yhteenlasketut lipunmyyntitulot olivat 5 726 363 euroa, kun vuonna 2021 lukemissa jäätiin 1 279 447 euroon. Kasvusta huolimatta tapahtumien tulopuoli on edelleen liki kaksi miljoonaa jäljessä viimeisimmästä korona-aikaa edeltäneestä tapahtumavuodesta 2019, jolloin Pirkanmaan festivaalien yhteenlasketut lipputulot olivat 7 625 604 euroa.

Kyselytuloksia arvioitaessa on toisaalta huomioitava, että yhdistyksen jäsenistössä on vuosittain vaihtuvuutta, eivätkä eri vuosien tulokset ole keskenään täysin vertailukelpoisia. Vuoden 2022 luvuista puuttuu muun muassa aiemmin verkostoon kuulunut Tamperrada Pintxofiesta, kun taas uusina tulokkaina mukana ovat ensimmäistä kertaa musiikkitapahtuma KesäVirratSoi, sanataidefestivaali Kirjalitta sekä Pirkkalan muinaismarkkinat. 

Yleisömäärien kasvu odotettua hitaampaa

Järjestäjien kokemusten mukaan yleisön tarve fyysiseen yhdessäoloon ja livetapahtumien pariin näkyi tapahtumissa selvästi, ja osalle vuosi 2022 olikin yleisömäärän osalta suoranainen ennätysvuosi. Suuri osa tapahtumista jäi kuitenkin sekä yleisömäärissä että lipputuloissa vielä kauas tavoitteistaan, ja erityisesti lippujen ennakkomyynti koettiin selvästi aiempaa vaikeammaksi.

Lisäksi taloudellisia haasteita toivat koronasta edelleen aiheutuneet esiintyjäperuutukset sekä järjestelyihin liittyvien kustannusten nousu, jota ei ollut osattu ennakoida. Moni tapahtuma järjestettiin kahden vaikean vuoden jälkeen myös aiempaa pienempänä tai tavallisesta poikkeavana ajankohtana, mikä myös osaltaan selittää laskua vuoden 2022 kävijämäärissä.

Vaikka osa järjestäjistä koki vuoden 2022 yleisömäärältään vaisuksi, keräsivät Pirkanmaan festivaalit ry:n livetapahtumat yhteensä 598 340* käyntiä, josta Tampereella järjestettyjen tapahtumien osuus oli 474 831 käyntiä. Käyntimäärin on laskettu yhteen sekä maksullisten että maksuttomien ohjelmistojen yleisöt.

Vuoden 2021 tunnuslukututkimuksessa jopa 73% tapahtumajärjestäjistä piti todennäköisenä, että striimit tulisivat olemaan osa tapahtumaa myös tulevaisuudessa. Vuosi 2022 kuitenkin osoitti, että suurin osa tapahtumista luopui livelähetyksistä ja muusta verkossa lähetettävästä ohjelmasta kokonaan. Yhteensä festivaalien verkkokatseluita kertyi vuoden aikana 19 000, ja verkossa lähetetyn ohjelmiston kanssa tapahtumien yhteenlaskettu yleisöluku koko Pirkanmaalla oli 617 340.

Pirkanmaan festivaalien käyntimääräkehitys 2019–2021:

2022: livetapahtumat 598 340, verkkotapahtumat 19 000, yhteensä 617 3402021: livetapahtumat 364 018, verkkotapahtumat 176 056, yhteensä 540 0742020: livetapahtumat 225 000 2019: livetapahtumat 707 600

Valtakunnalliset kävijämäärätiedot vuodelta 2022 on koottu Finland Festivalsin katsaukseen: https://festivals.fi/finland-festivalsin-jasenfestivaaleilla-vierailtiin-vuonna-2022-lahes-15-miljoonaa-kertaa/

Uusia vapaaehtoisia ja tapahtumatyöntekijöitä tarvitaan 

Korona-ajasta toipuminen on tapahtuma-alalla vasta alussa, ja taloudellisten haasteiden ohella monet tapahtumat ovat kärsineet myös henkilöstövajeesta tapahtumajärjestämisen eri osa-alueilla.

Pandemian aikana lukuisat tapahtumissa työskentelevät ammattilaiset siirtyivät toisille aloille, minkä vuoksi puutetta on ollut erityisesti esitystekniikan, ravintolapalveluiden ja järjestyksenvalvonnan osaajista (LiveFin: Elävän musiikin toimialatutkimus 2021). Myös vapaaehtoisten määrässä ja saatavuudessa on tapahtunut korona-aikana draamaattinen muutos, ja järjestäjät kokevat etenkin uusien vapaaehtoisten löytämisen entistä vaikeammaksi. 

Pirkanmaan festivaalit ry:n jäsentapahtumien järjestäjät näkevät vapaaehtoispulan syinä sekä koronan mukanaan tuoman epävarmuuden että laajemman muutoksen suhteessa vapaaehtoistyön tekemiseen:”Korona pelottaa edelleen, talkoolaisten saaminen ollut viimeiset kaksi vuotta haasteellista.”

”Vapaaehtoisia oli tänä vuonna vaikeampi saada kuin ennen koronaa, eikä saatu niin paljon kuin olisi ollut tarve.” 

”Talkoolaisten saatavuuteen isoimman haasteen tekee pitkään mukana olleiden talkoolaisten ikääntyminen, ja uusien sitouttaminen mukaan rinkiin on hankalaa.”

”Uusien vapaaehtoisten rekrytointi on haastavaa, vanhat tulevat mielellään.”

”Työstä halutaan maksettavan kunnollista palkkaa. Osa aikaisemmista vapaaehtoisista löytänyt muuta tehtävää kesäaikana, ja näin ollen eivät enää käytettävissä. Myös ikä alkaa tulla vastaan; osa vapaaehtoisista on melko iäkkäitä.”

Tapahtuma-alan henkilöstöpulaan on Pirkanmaalla reagoitu muun muassa lisäkoulutuksen avulla. TAMKin uusi Tapahtuma-alan täydennyskoulutus pyrkii löytämään takaisin alalta kadonneet tai tällä hetkellä vain osittain työllistyneet ammattilaiset ja puoliammattilaiset.

Koulutus on luotu laajan tapahtuma-alan toimijaverkoston kanssa osana TAOTAO – Tapahtumaosaamisen kehittäminen tapahtumassa oppimisen avulla -hanketta. Pirkanmaan festivaalit ry on ollut mukana koulutuksen suunnittelussa, minkä lisäksi yhdistyksellä on vireillä oma vapaaehtoistyöhön keskittyvä kehityshanke, jonka lähtökohtana on selvittää tapahtumien vapaaehtoistyöhön tällä hetkellä vaikuttavia osallistumisen esteitä.

Vapaaehtoistyön saavutettavuutta parantamalla tavoitteena on edistää ja turvata Pirkanmaalla järjestettävien kulttuuritapahtumien toimintamahdollisuuksia sekä lisätä alueella asuvien osallisuutta.

Lähde Pirkanmaan festivaalit

spot_img