Tiedekeskus Heureka: Heurekan Leikin voima -näyttely kannustaa elinikäiseen leikkimiseen

Aiheeseen liittyvää

Viikon Kovin Biisi: VKB 18/24

Nämä kilpailijat kisaavat Viikon Kovimman Biisin tittelistä. Katso yksityiskohdat tästä.

Tapio Kujala valittu Taideyliopiston vararehtoriksi

Tapio Kujala valittiin Taideyliopiston koulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi. Valinnassa korostettiin hänen johtamiskokemustaan ja laajoja verkostoja.

Teurastamon kesä tarjoilee monipuolista ohjelmaa Helsingissä

Teurastamon kesä täyttyy moninaisista tapahtumista Helsingin sydämessä, joista nauttivat kaikenikäiset kaupunkilaiset.

Laozi ja tekemättömyyden filosofia syntytaolaisuuden sydämessä

TaoLinin syväluotaava teos, Laozi ja tekemättömyyden taito, avaa ovia kiinalaisen ajattelun ja taolaisuuden maailmaan.

Visuaalisen taiteen kehityshanke Vauhdittamo aloittaa Vaasassa

Suomen Kulttuurirahaston visuaaliseen taiteeseen keskittyvä Vauhdittamo-hanke starttaa Vaasassa sparraten pohjalaisia taiteilijoita ja tarjoten yleisöluentoja.

Jaa somessa

Tiedekeskus Heurekassa lauantaina 4.2.2023 avautuvan Leikin voima -näyttelyn pääsanoma on leikin ja leikkisyyden tärkeys meille kaikille iästä riippumatta: leikki on onnellisen elämän perusta.

Leikin voima -näyttelyn tavoitteena on lisätä ymmärrystä leikin merkityksestä ja kannustaa kaikkia – niin lapsia kuin aikuisiakin – heittäytymään leikin maailmaan.

Leikki on universaalia, luonnollista ja välttämätöntä ihmisen kokonaisvaltaiselle kehittymiselle ja hyvinvoinnille.

Tiedekeskus
Leikin voima -näytely Heurekassa 4.2.2023- 12.1.2025

Näyttely myös puolustaa lasten oikeutta olla lapsia ja muistuttaa aikuisia sisäisestä lapsestaan. Samalla näyttelyn tavoitteena on kaataa leikkeihin liitettyjä raja-aitoja: kaikki saavat leikkiä kaikenlaisia leikkejä eivätkä mitkään leikit ole sopimattomia jollekin.

”Näyttely on ylistyslaulu lapsuudelle, leikille, leikkisyydelle ja lasten uteliaalle maailmankatsomukselle. Leikki on universaalia, luonnollista ja välttämätöntä ihmisen kokonaisvaltaiselle kehittymiselle ja hyvinvoinnille. Leikin taitoa kannattaa harjoittaa läpi elämän. Haluamme kannustaa näyttelyssä kävijöitä elinikäiseen leikkimiseen”,

toteaa näyttelyn projektipäällikkö Päivi Garner.

Leikin voima -näyttely on rakennettu leikkitieteelliseksi puutarhaksi, jonne on istutettu erilaisia leikin tieteellisestä tutkimuksesta versovia leikkejä ja pelejä.

Leikinvoima
Leikin voima -näyttelyn kohde Pukujuhlat

Puutarha on jaettu viiteen saarekkeeseen, jotka edustavat erilaisia leikin tyyppejä: hassuttelu, luovuus, uskallus, seikkailu ja tutkiminen sekä välittäminen.

Näyttelyssä on yli 20 erilaista leikkiä ja peliä, joissa harjoitellaan muun muassa yhteisöllisyyttä, luovuutta ja uudella tavalla ajattelua, ennakkoluulottomuutta ja kokeilunhalua, omien rajojen haastamista sekä yhdessä leikkimistä.

Leikki on ilmiönä moninainen, eikä sille ole yksiselitteistä määrittelyä. Leikin määritelmissä nousee yleensä esiin seuraavanlaisia asioita: leikki on vapaaehtoista, sitä ajaa sisäinen motivaatio ja se tuottaa mielihyvää ja iloa.

Leikillä ei ole erillistä päämäärää, vaan sitä tehdään sen itsensä takia. Leikin keskeisiin piirteisiin kuuluu myös luovuus, valinnan mahdollisuudet, merkitysten luominen ja se, että hallinta on leikkijän käsissä. Leikkiin muotoutuukin yleensä jonkinlaiset säännöt leikkijöiden toimesta, ja vaihtuvat roolit kuuluvat leikin luonteeseen.

Leikin tutkimuksen alkulähteenä pidetään Johan Huizingan teosta Homo ludens (Leikkivä ihminen) vuodelta 1944. Leikkivä ihminen -käsitteen esittelyn lisäksi Huizinga osoitti leikkien ja pelien merkityksen kulttuurien kehityksessä. Leikkiä esiintyy kaikissa kulttuureissa, eikä sen merkitys rajoitu ihmiskuntaan. Myös eläimet leikkivät.

Leikkimään opitaan leikkimällä. Monet aikuiset kuitenkin kadottavat taidon leikkiä jossain vaiheessa elämäänsä. Tutkija Katriina Heljakka onkin todennut aikuisten tarvitsevan leluja enemmän kuin lapset päästäkseen mielikuvituksen ja leikin maailmaan. Ihmisellä on kuitenkin kyky pysyä leikkisänä koko elämänsä ajan.

Leikin hyvinvointivaikutuksia tutkineen psykologi Stuart Brownin mukaan käyttäytymisemme jäykistyy, jos lopetamme leikkimisen. Silloin emme enää kiinnostu uusista, erilaisista asioista ja löydämme vähemmän ilon aiheita ympäriltämme. Ne, jotka leikkivät tehdessään töitä, pysyvät mieleltään terävinä. Leikkimisen taitoa voi ja on syytä harjoitella vielä aikuisenakin, ja taidon voi myös löytää uudelleen.

Leikin voima -näyttelyn suunnittelussa on tehty laajasti yhteistyötä varhaiskasvatuksen, leikin sekä leikkiympäristöjen asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa. Näyttelyyn ja sen oppimisohjelmiin on saatu tukea PPG Tikkurilalta.

Heurekaa ja PPG Tikkurilaa yhdistää moni asia, mikä tekee Heurekasta meille luontevan yhteistyökumppanin.

”Haluamme olla vahvasti mukana tukemassa tiedeaineiden koulutusta ja ylläpitämässä kiinnostusta tieteeseen, ja Heureka tarjoaakin innostavan tavan oppia tieteestä käytännönläheisessä ja vuorovaikutteisessa ympäristössä. Olemme tehneet monenlaista yhteistyötä aina vuodesta 1989, kun Heureka perustettiin naapuriimme Vantaan Tikkurilaan”,

sanoo PPG Tikkurilan toimitusjohtaja Meri Vainikka.
Leikinvoima
Leikin voima -näyttelyn kohde Pomppijan kellopeli

Leikin voima -näyttely tulee olemaan esillä Heurekassa noin kaksi vuotta 12.1.2025 asti.
Heurekan planetaario avautuu 4.2. ja ohjelmistoon tulee uusi 3–2–1 Matkaan! -animaatioelokuva

Samana päivänä, kun Leikin voima -näyttely avautuu, avataan myös Heurekan planetaario ilmanvaihtokoneiston remontin aiheuttaman sulun jälkeen. Ohjelmistoon tulee uusi erityisesti lapsille suunnattu avaruusaiheinen animaatioelokuva 3-2-1 Matkaan!

Kestoltaan noin puolituntisen elokuvan on tuottanut tšekkiläinen animaatio- ja elokuvatuotantoyhtiö Krutart. Animaatioelokuva sopii sekä aikuisille että lapsille (ikäraja 5 vuotta). Planetaarioelokuvat kuuluvat näyttelyiden lisäksi Heureka-pääsylipun hintaan.

Lähde Tiedekeskus Heureka

spot_img